Баштанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ступенів №2
Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСубота, 15.05.2021, 00:28


Меню сайту
Пошук
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Аналіз роботи за 2018-2019 н.р

Головною метою діяльності Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 є створення такого освітнього простору, який сприяє вільному розвитку здібностей дитини, формує в неї глибинне мислення, багаж відповідних професійних знань, умінь і навичок, стимулює важливий процес формування національної самосвідомості та культурного погляду на життя.
Баштанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – заклад, у якому поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології, оригінальні виховні ідеї, сучасні форми і методи навчання та позаурочної роботи. Наша школа – це сучасна педагогічна система, яка має своє обличчя, напрацьовує нові ініціативи, сприяє самовизначенню, робить дієвий внесок у формування інтелекту, самосвідомості учнів, забезпечення їх фізичного і духовного здоров’я.
Педагогічний колектив Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 працює  над  методичною темою «Реалізація сучасних підходів до навчання та виховання з метою формування життєвокомпетентної особистості в умовах упровадження Концепції Нової української школи».
Активно впроваджуємо основні напрямки інноваційної діяльності закладу, які сприяють наявності якісних змін у навчальній, виховній та управлінській діяльності. 
 Баштанська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 є опорною школою із впровадження проекту «Вчителі за демократію та партнерство» (Україна) та «Глобальний план дій» (Швеція) за підтримки Фонду шведського уряду SIDA та шведського Посольства в Україні по впровадженню проекту «Освіта для стійкого розвитку», організованого Миколаївським інститутом післядипломної педагогічної освіти, експериментальним майданчиком програми «Творча обдарованість». Адміністрацією школи створено модель інноваційного навчального закладу «Школа майбутнього», що входить до Всеукраїнського експерименту педагогічних інновацій Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук за проектом «Рівний доступ до якісної освіти в Україні», учасник обласної творчої лабораторії «Впровадження творчої спадщини В. О. Сухомлинського у навчально-виховний процес школи І ступеня» та Всеукраїнського проекту «Фінансова грамотність школярів». На базі школи організовано методичний центр з реалізації проекту «Школа Сухомлинського – школа ХХІ століття».
Адміністрація  на чолі з директором школи Г. І. Гаввою, заступниками директора з навчально - виховної роботи Хижняк О.П., Безух Я.А., О.Г. Максимовою, заступником директора з виховної роботи С.В. Лященко та педагогічний колектив працюють над удосконаленням системи державно-громадського управління через активну співпрацю з іншими учасниками навчально-виховного процесу у вирішенні питань з удосконалення організації роботи школи та покращення її матеріально-технічної бази. Керівники Баштанської ОТГ, відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради та адміністрація закладу підготували на 2018 рік проекти: «Реконструкція Баштанської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів», впровадження концепції «Нової української школи».
Навчально-виховний процес у Баштанській ЗОШ №2 забезпечує 41 педагогічний працівник. Серед них – 10 учителів  мають звання «Учитель-методист», 11 – «Старший учитель», 24 педагоги мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії». Троє учителів мають нагрудний знак «Відмінник освіти», та відзнаку «В. Сухомлинський».
На початок 2017-2018 навчального року в Баштанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 розпочали роботу 23 класи. Навчається  486 учнів. 
Завдяки упровадженню інноваційних педагогічних технологій, модернізації науково-методичної роботи, участі в дослідно-експериментальній діяльності колектив має значні досягнення. Досвід педагогів закладу успішно поширений за межами міста й області. Про високу ефективність системи самоосвіти, професійної перепідготовки учителів свідчать творчі доробки педагогів.  Учителі Баштанської  ЗОШ №2  стають учасниками міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних конференцій, семінарів, круглих столів з різних питань освітньої діяльності.
Адміністрація закладу велику увагу приділяє професійній спрямованості.
Створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, врахування та забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів і здібностей учнів у тій чи іншій сфері діяльності, з якою в них пов’язаний вибір майбутньої професії, є головною метою профільного навчання Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.
Профільне навчання у Баштанській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 здійснюється за такими основними напрямками: суспільно-гуманітарним, технологічним. За цими напрямами профілізації в школі визначені навчальні профілі: правовий, інформаційно-технологічний.
У 8-х та 9-х класах здійснюється широка загальноосвітня та загальнокультурна підготовка учнів, яка забезпечується шляхом ведення курсів за вибором, факультативних занять, консультацій та індивідуальних занять, що сприяє свідомому вибору учнями подальшого профілю навчання та визначенню сфери майбутньої професійної діяльності. Варіативна частина робочого навчального плану для 10-х та 11-х класів передбачає додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення профільного навчання та курсів за вибором, факультативних, індивідуальних і групових занять та консультацій, що забезпечує умови для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, готовності до свідомого вибору і оволодіння ними майбутньою професією, сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії учнів. 
Впровадження курсів за вибором «Історія Баштанщини», «Фінансова грамотність», «Освіта для сталого розвитку», «Готуємось до ЗНО», «Видатні постаті України» та факультативних курсів «Стилістика української мови», «Практикум з правопису української мови», «Орфографічний практикум», «Навчання ситуативного спілкування»,  «Разом на одній землі. Історія України багатокультурна», «Фізика. Людина. Навколишнє середовище», «Людина в електромагнітному павутинні» , «Профілактика шкідливих звичок», «Фізика в русі», «Розв’язування алгебраїчних рівнянь та їх систем», «Порівняльна морфологія, анатомія  і фізіологія рослин», « Англійська мова для ділового спілкування»,  «Розв’язування задач з параметрами», «Задачі економічного змісту в математиці», «Методи розв’язування задач з кінематики, динаміки, законів збереження», «Розв’язування задач» ,  «Основи цитології» забезпечує гнучкість структури шкільних навчальних планів; інтеграцію суміжних предметів; гуманізацію (орієнтація на знання не як на самоціль, а як на умови для розвитку дитини).
Особливу увагу педагогічний колектив Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 приділяє роботі з обдарованими учнями, зокрема підготовці учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін, МАН, творчих, інтелектуальних та спортивних змаганнях. 

Кількісний і якісний склад учнівського контингенту

Загальна кількість учнів – 486
І ступінь 1 – 4 класи (236 учнів)
ІІ ступінь 5 – 9 класи (186 учнів) 
ІІІ ступінь 10-11 класи  (64учнів)
В. р. –  39
Д.р. - 146
С.р. - 161
П.р.  - 21
Якісний показник по школі – 50 %
Якісний показник  навчальних досягнень у 5-11 класах – 40%
У школі також функціонує форма індивідуального навчання для дітей, які мають проблеми зі  здоров’ям. У 2017-2018 н.р. за індивідуальною формою навчається 2 учнів, усі за довідками ЛКК міської лікарні. Велика увага приділялась якісному складу вчителів, які працюють з учнями вдома. Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно з відповідними Програмами з предметів. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
У школі діють  факультативи, секції, гуртки: 
Факультатив з біології -   учитель Крижановська Н.А., 10-А,Б кл.
 Факультатив з економіки – учитель Бориславська О.О, 11-А,Б кл.
Факультатив з фізичної культури (футбол) – учитель  Сєльський А.М., 3-4 кл.
Факультатив «Профілактика шкідливих звичок» - учитель Лященко С.В., 8-9 кл.
Факультатив з української мови – учитель Хижняк О.П., 10-А кл.
Факультатив з математики – учитель Саєнко Н.С, 10-А,Б кл.
Факультатив з англійської мови учитель - Вареца І.Я., 7-Б кл.
Факультатив з історії- Береза Л.Ю, 7-8 кл.
Факультатив з фізичної культури (баскетбол) - учитель Коруц А.В., 8 -11 кл.
Факультатив з фізики – учитель Музика Т.М., 9-Б, 8-А,Б кл.
Факультатив з хімії – учитель Безручко О.А., 11-А,Б кл.
Факультатив з української мови – учитель Люлько Т.Г, 10-Б кл.
Факультатив з біології – учитель Балдук Т.А, 11-Б кл.
Факультатив «Життєва компетентність особистості» - учитель Змієвська А.А., 10-А кл.
Факультатив з англійської мови – учитель Чокан О.І 11-А кл.
16 гуртків:
Гурток "Юні квітникарі" - Балдук Т.А., 5-Б, 6-А,Б кл.
Гурток «Мистецтво нашого народу» - Зікратова К.В., 5-7кл
Гурток Лідерство – шлях до успіху» - Лященко С.В., 6-11кл
Гурток «Соловейко» - Шевченко М.С., 1-4 кл
Гурток «Доміно»- Шевченко М.С., 9-А,Б кл
Гурток «Фантазія» - Польщина І.А., 2-А,Б,В кл.
Гурток «Візерунок»- Польщина І.А., 6-11 кл
Гурток «Фізика дивовижного»- Музика Т.М., 7-А,Б кл.
Гурток МАН – Береза Л.Ю., 9-11 кл.
Гурток «Українська пісня» - Толочко В.Л., 1-А,Б кл.
Гурток «Пізнайко – мандрівник» - Лященко С.В., 5-7 кл.
Гурток «Розмовно- ігрова англійська мова» - Гречина О.А., 6-А,Б кл.
Гурток «Виготовлення сувенірів» - Польщина І.А., 4-А,Б кл.
Гурток «Чарівниця»- Верба О.О, 3-4 кл.
Гурток «Пішохідний туризм»- Коруц А.В., 8-11 кл.
Гурток «Юні скаути» - Лященко С.В., 8-11 кл.
На своїх заняттях учителі активно використовують наявну матеріальну базу кабінету, комп’ютерну техніку, інноваційні педагогічні технології, які забезпечують якісне їх проведення. Слід відзначити високу результативність роботи предметних факультативів.
Робота усіх факультативів та гуртків обумовлена необхідністю якісного покращення навчально-виховного процесу. Вони обиралися учнями для розширення свого загального кругозору, прилученням до нових сфер знання і людської діяльності.
На заняттях гуртків та факультативів учителі мають змогу більш ефективно працювати як з обдарованими дітьми, так і з тими учнями, яким важко засвоїти навчальний матеріал на уроках.
Позитивним результатом позаурочної роботи є покращення рівня навчальних досягнень учнів з предметів, призові місця на олімпіадах, участь дітей у різних заходах школи, району.
На гуртках  та факультативах учителі пропагують книги, періодичні видання, формують конструкторські, раціоналізаторські навички, розвивають творчі здібності учнів, поєднують теми занять із життям, власним досвідом школярів.

Організація профільної і до профільної освіти

Мета профільного навчання Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, безперервної освіти впродовж всього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності  в умовах реформування сучасного суспільства. 
Створення умов для диференціації та індивідуалізації навчання, врахування та забезпечення подальшого розвитку інтересів, нахилів і здібностей учнів у тій чи іншій сфері діяльності, з якою в них пов’язаний вибір майбутньої професії, є головною метою профільного навчання Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.
З метою систематичного підходу до організації профільного навчання в Баштанській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 розроблено та затверджено план заходів з організації допрофільного (7-9 класи) та профільного навчання в старшій школі.
Адміністрацією школи проаналізовано науково-методичне, програмне, кадрове забезпечення профільного навчання, з’ясовано реальні можливості навчального закладу. Проводиться інформаційна робота серед учнів, батьків щодо вибору профільного навчання, роз’яснення його суті, форм, діагностика інтересів учнів, їхніх бажань та бажань батьків: анкетування, тестування, опитування учнів, батьків.
Профільне навчання (здійснюється з 10 класу) в 10-11 класах за вибором учнів та батьків згідно з рішенням педагогічної ради та Ради школи здійснювалося шляхом диференціації навчального процесу.
У 2017-2018 н. р. профільне навчання в школі здійснюється за такими основними напрямками: природничо-математичним, суспільно –гуманітарним.
За цими напрямами профілізації в школі визначені навчальні профілі:              
11-Б клас - універсальний , 11-А клас  - правовий, 10-А  - інформаційно –технологічний, 10-Б – універсальний.
Робочий навчальний план Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на 2017- 2018 н. р. розроблений на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинних державних стандартів  базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі. 
Робочий навчальний план Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на навчання окремих предметів інваріантної складової, упровадження спецкурсів, курсів за вибором, факультативів.
Профільні загальноосвітні предмети – це цикл предметів, які реалізують цілі, завдання і зміст кожного конкретного профілю. Вони обов’язкові для учнів, які обрали даний профіль навчання.
Головною вимогою до змісту профільного навчання є системність, що передбачає виділення основного й додаткового змісту. Основний зміст реалізується основним курсом предметів, а додатковий – насамперед курсами на вибір і індивідуальною роботою учнів.
Предмети та курси за вибором визначалися дирекцією школи з урахуванням інтересів та потреб учнів.
Важливе місце в організації профільного навчання займала психолого-педагогічна діагностика.
Діагностичні процедури визначання схильностей і переважних здібностей у дітей проводилися у 8-му класі. Вони містили у собі і збір експертних оцінок (з’ясування думки вчителів - предметників і класного керівника про успіх дитини в тій чи іншій галузі знань); анкетування учнів і батьків – вивчення інтересів і мотивів навчання в учнів і їхніх батьків; тестування учнів психологом ¬– визначення загального розвитку інтелектуального розвитку і переважних здібностей. На основі цих процедур надавалися рекомендації з розподілу по профільних класах. 
Здійснювати профорієнтацію з учнями дуже важливо. В школі профорієнтація здійснюється в різних формах. Професіографічна зустріч передбачає зустріч із представником певної професії, який ознайомлює учнів зі змістом своєї професійної діяльності, описує вимоги професії до особистісних якостей людини. 
У 2017-2018 н.р.  робота, спрямована на вибір учнями професій, проводилась систематично з учнями всіх класів, але найбільша увага приділялась дітям 8– 11-х класів.
З метою свідомого вибору професії для учнів 9-11 класів у школі організовувались зустрічі з представниками  вищих навчальних закладів, таких як :
•    Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
•     Національна академія державної прикордонної служби України 
ім. Б.Хмельницького;
•    Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини університет «Україна»;
•    Військовий інститут телекомунікацій та інформатизацій;
•    Харківський національний фармацевтичний університет;
•    Харківський національний університет цивільного захисту України, де підлітки могли ознайомитись з літературою, довідниками про навчальні заклади та професії, які здобуваються.
  На день відкритих дверей до Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв, були запрошені наші випусники, де абітурієнтам презентували спеціальності та напрями навчання, провели цікаві майстер-класи, познайомили з науково-педагогічним колективом філії та творчими, креативними студентами.   В ході екскурсії учні цікавились правилами прийому на 2018 рік, переліком конкурсних предметів для складання ЗНО та документів, які слід подавати під час вступної кампанії. 
Миколаївський національний аграрний університет з дружнім візитом відвідали учні 9-11 класів Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2.
Під час екскурсії учні відвідали факультет менеджменту, обліково-фінансовий факультет, факультет агротехнологій, посмакували страви власного виробництва у їдальні Миколаївського національного аграрного університету.
Декан факультету довузівської підготовки І.М. Марценюк та відповідальний секретар приймальної комісії О.І. Мельник ознайомили абітурієнтів з правилами вступу до ВНЗ України та надали інформацію про можливості та переваги навчання на підготовчих курсах при Миколаївському національному аграрному університеті.
Можливість екскурсії до навчальних корпусів Миколаївського НАУ та його окремих відділів дозволили учням переконатися у широких можливостях для здобуття якісної вищої освіти в Миколаївському національному аграрному університеті.

Робота з обдарованими учнями 

Особливу увагу педагогічний колектив приділяє роботі з обдарованими учнями, зокрема підготовці учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін, МАН, творчих, інтелектуальних та спортивних змаганнях. У 2017-2018 н.р. у II етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін здобуто 37 призових місць. Із них: І м.– 8,     ІІ місць  -  16, ІІІ м. – 13.

Участь у заходах  Всеукраїнського, регіонального, обласного,   районного рівнів


   Коруц Андрій Васильович, учитель фізичної культури та валеології, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, керівник гуртка «Пішохідний туризм», керівник спортивної секції з баскетболу  став  переможцем І туру Всеукраїнського конкурсу  “Учитель року – 2017“  у номінації "Фізична культура".

26 жовтня 2017 року на базі Баштанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 відбувся семінар для вчителів біології та хімії навчальних закладів району та закладів освіти Баштанської ОТГ з проблеми: «Становлення та розвиток професійної майстерності вчителя біології та хімії нової української школи».
В ході роботи розглянуто питання:
    Нові стандарти освіти в Україні;
    STEM-освіта : стан впровадження та перспективи.
Практична частина:
    Майстер-клас: «Використання інтерактивних технологій на уроках біології» ( Балдук Т.А., учитель біології , учитель – методист)
    Майстер- клас : «Створення тестів Power Point» (Безручко О.А., учитель хімії Баштанської ЗОШ №2, учитель-методист)
    Майстер-клас : «Використання інтерактивної дошки на уроках біології» (Крижановська Н.А., учитель біології Баштанської ЗОШ №2, старший учитель) 

31 жовтня 2017р.  Балдук Т.А., Безручко О.А., Музика Т.М. відвідали VI засідання обласної педагогічної відкритої студії «Наука і ми» на відзначення всесвітнього дня науки і розвитку, яке проходило у МОІППО. Вони мали нагоду ознайомитися із роботами таких науковців як: Мойсієнко І.І.,  доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету, Кузьмін В.Є., доктор хімічних наук, професор, завідувач відділом молекулярної структури і хемоінформатики Фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського НАН України. Також спілкувалися он-лайн із П.Ф.Пшенічком, вчителем фізики і астрономії Чернівецького міського ліцею №1 математичного та економічного профілів, переможцем національного конкурсу «Global Teache Prize». Учасники студії показали , що наука, технології, інновації є найважливішими сучасними чинниками успішного розвитку країни.

6 жовтня  члени методичного  об’єднання  суспільно - гуманітарного циклу Хижняк О.П., Сіренко Т.І., та  Люлько Т.Г., на  запрошення доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української мови та літератури філологічного факультету Філатової О.С., за сприяння директора школи  Гавви Г.І., взяли  участь  у роботі Міжнародної міждисциплінарної  науково-практичної конференції  «Комунікативний дискурс у полікультурному просторі». 
 Під час конференції висвітлювалась проблематика комунікативних стратегій текстів різних жанрів; своєрідності художніх стилів митців; лінгвокультурології; перекладу як засобу забезпечення полілінгвальної комунікації; дискурсивної лінгвістики; технологій навчання як фактору якості міжкультурної взаємодії, тощо.
    Директор школи та учителі  отримали сертифікат за участь у роботі Міжнародної міждисциплінарної  науково-практичної конференції,  збагатилися   знаннями  про сучасну літературу в полікультурному просторі.


 
У Баштанській гімназії пройшло засідання круглого столу учителів української мови та літератури з проблеми «Виховання компетентного читача у сучасних умовах». До обговорення долучилась Люлько Т.Г. Педагоги – словесники обговорили концепцію літературної освіти, можливості сучасних підручників, програм, потреби читача – школяра та роль учителя як менеджера навчального процесу, спрямованого на розвиток особистості.  Методистом відділу методичної роботи Малярчук І.О. були надані рекомендації щодо використання моделі «перевернутого класу» та практичні поради щодо використання сервісу Padlet  у роботі учителя словесника.


21 вересня   Береза Л.Ю.  провела  для учнів  9-11 класів музейний урок до Дня партизанської слави, а 27 вересня   захід для учнів   7-8 класів  «Трагедія Бабиного Яру».
Лілія Юріївна  стала учасником Всеукраїнської конференції учнівської молоді "Мій рідний край, моя земля очима сучасників", взяла участь  у Всеукраїнському проекті «Школа — територія прав людини» організованого програмою USAID «Права людини в дії», яка впроваджується Українською Гельсінською спілкою з прав людини в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини».

Прудка Руслана (учитель Люлько Т.Г) та Хамрій Олексій (учитель Бурдейна О.П) стали  учасниками VІІ конкурсу української патріотичної сучасної поезії ім. Валерія Бойченка.

 З 04.12 по 08.12.2017р. у Баштанській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №2 був проведений Всеукраїнський тиждень права. Учителі історії та правознавства Шевчук І.Ю., Береза Л.Ю. та Писаревський Д.В. запланували  та провели ряд заходів.
04.12.17р. була проведена конференція для учнів 10-х класів на тему «Правова свідомість та відповідальність учнів».
 У бібліотеці учні школи мали змогу ознайомитися з різноманітними друкованими виданнями з теми «Права людини і громадянина». Також активними були учні 1-4 класів. Вони взяли участь  у конкурсі малюнків «Права дитини в сім’ї  та вихованні». На годинах спілкування для учнів 5-11 класів класні керівники підготували та провели  Всеукраїнський урок права.Учні 10-11 класів взяли участь у круглому столі «Сучасна демократія у правовій державі». Школярі 5-8 класів підготували цікаві малюнки з теми «Права  і свободи людини і громадянина».Також відбулася зустріч зі спеціалістами  Зікратовим Р.Ю. і Скорою Т.А. на тему «Адміністративна та кримінальна відповідальність серед неповнолітніх.

5 грудня  був проведений Всеукраїнський конкурс знавців  англiйської мови "Гринвiч", в якому взяли участь 19 учнiв. 
Мета Конкурсу – пошук та підтримка талановитих школярів, розвиток інтересу до англійської мови та культури англомовних країн, активізація позакласної та позашкільної роботи з англійської мови, надання учням можливості змагатися в масштабі, що виходить за рамки регіону, не виїжджаючи з нього, формування навичок пізнавальної та творчої діяльності.
Цей конкурс є найпопулярнішим в Україні серед конкурсів з іноземних мов. Із «Гринвічем» пізнання англійської мови - це захоплююча подорож до підкорення нових вершин, здолання яких приносить учням задоволення та впевненість у своїх силах. 
23 листопада 2017 року в районному кінотеатрі відбулася зустріч випускників закладів загальної середньої освіти Баштанського району з викладачами та студентами Миколаївського національного університету   ім. В.О.Сухомлинського.
Мета профорієнтаційного заходу полягала в тому, щоб допомогти старшокласникам у виборі майбутньої професії та визначитися з тими спеціальностями, які пропонує університет.
Вчені – педагоги виступили перед старшокласниками, розповіли про пріоритетні напрями професійної діяльності, до якої вони готують майбутніх фахівців, запросили учнів до навчання в МНУ ім. В.О.Сухомлинського, відповіли на запитання юнаків та дівчат стосовно умов вступу до ВНЗ  у 2018 році.


20 листопада на базі Баштанської ЗОШ №2 відбулось засідання методичного об’єднання  учителів зарубіжної літератури та художньої культури  району. Майстер – класи «Залучення учнів до активного вивчення зарубіжної літератури за допомогою сучасних технологій» провели  Новосад К.А.(Баштанська ЗОШ№1), Ворбйова О.Ю.(Баштанська гімназія), Данилюк В.В.(Плющівська ЗОШ), Апончук О.П.(Виноградівська ЗОШ), Задорожна А.І. (Новоєгорівська ЗОШ), Згурська Л.З.(Доброкриничанська ЗОШ), Крижановська Л.В.(Привільненська ЗОШ). Також були обговорені питання доцільності використання знань з художньої культури  на уроках зарубіжної літератури як можливості для поглиблення цілісного сприйняття світу. З метою запровадження та використання на уроках літератури сучасних технологій та інструментів методист відділу освіти І.О.Малярчук презентувала технологію «перевернутого навчання» та розповіла про можливості використання он-лайн дошки «Padlet».
14  грудня  на базі  Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 відбулися  спортивні змагання  з баскетболу серед  учнів шкіл ОТГ, а саме  серед команд дівчат.  Переможцем стала команда  учениць Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, яка  обіграла в напруженій боротьбі  команду Баштанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з рахунком 26:39, підтвердивши свій чемпіонський титул.

Баштанська ЗОШ  I-III  ступенів №2 вже 31 рік є осередком виховання творчої та інтелектуальної молоді. Перед учителями постало завдання формувати й зміцнювати в школярів внутрішні джерела мотивації не тільки щодо навчальної діяльності, але й до саморозвитку своїх інтелектуальних, творчих здібностей, а також їх успішної соціалізації. Сьогодні вкрай необхідно створювати ситуації успіху, розвивати творчу, пошукову, дослідницьку активність та навички колективно злагоджених дій.
10 січня  2018 року в закладі відбулася  методична рада "Розвиток  творчих здібностей учнів на основі нестандартних форм та інноваційних технологій організації пізнавальної діяльності учнів». Учителі  підготували   виступи, працюючи  у групах, поділилися власним досвідом, залучаючи молодих колег.  Теми виступів педагогів на засіданні:
    -    "Сучасні методи  оптимізації навчання"  (учитель біології  Крижановська Н.А., учитель математики Бориславська О.О., учитель іноземної мови Гречина О.А);
-  "Розвиток  пізнавальних інтересів учнів" (учитель  біології Балдук Т.А., учитель хімії Безручко О.А., учитель правознавства  Шевчук І.Ю);
    -  "Застосування  методів розвивального навчання" ( учителі  української мови та літератури Люлько Т.Г., Бурдейна О.П.,  учитель початкових класів Буцька Н.М)    
     - "Методи стимулювання навчально - пізнавальної діяльності учнів" (учитель іноземної мови  Вареца І.Я.,  учитель історії Береза Л.Ю., учитель  образотворчого мистецтва Гречина М.А);
  "Розвиток навичок  раціональної навчальної праці школярів"  (учитель математики  Саєнко Н.С., учителі початкових класів Озерова О.П., Іваніцька Т.М ).

 

Наші партнери

Наші партнери

Наші партнери

Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 580

Баштанський опорний заклад ЗСО І-ІІІ ступенів №2 © 2021